การทำประเพณีบุญข้าวจี่นี้มักจะทำกันในภาคอีสานใต้ ในเดือน8 ของทุกปีเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของชาวบ้านอีกด้วย อีสานเรามีอะไรที่ดีๆอีกมากนะคะ