ขอขว้างก้อนหินถามทาง  เล่นๆ ว่า

สมมติ  มีคน ถามว่า ตั้งแต่ มี สคส มาเนี่ย   ผลงานที่เด่นๆ  เจ๋งๆ  ทำให้ คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น    มีอะไรบ้าง  จะตอบไงดี ? 

 top ten ที่เด่นๆ ชัดๆ เรื่องสุขภาพ มีอะไรบ้าง ?

ผมเอง ก็คงตอบว่า

(ก) พี่เดชา ที่ สุพรรณไง   ลดปัญหาการใช้สารเคมี สุขภาพดีขึ้นเอยะเลย

(ข) ไปที่ มหาชีวาลัย   แก้ปัญหายุงได้นะ

(ค) คนเราคุยกันมากขึ้น   ผลผลิตดีขึ้น   สุขภาพจิตก็ย่อมดีขึ้น   ดูที่ปูนแก่งคอย ฯ  ไง

มีอีกไหม เนี่ย