อยากรู้วิธีการค้นหาความรู้เรืองการคิดเลขให้เก่งให้ไว้ สามารถหาความรู้ได้จากเว็บนี้เลยดีมากๆ

http://www.rakang.net/main/sara02_1.html