วันนี้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับซองเสนองานจ้างก่อสร้างฯ ด้วยวิธี e-Auction มีคนมายื่นซองแค่ 1 ราย เพราะว่า มีคนซื้อแบบแค่ 1 ราย ก็เลยยื่นได้รายเดียว ก็เลยทำให้สรุปไม่ได้ เพราะจังหวัดไม่ได้เราทำวิธีอื่นๆ นอกจาก e-Auction แต่เราว่า ก่อหนี้ไม่ทันตามที่ได้รับสั่งการแน่ๆ