ที่ผ่านมา ค่อนข้างผิดหวังกับ Dojo ที่ว่ากันว่า ได้รับความนิยมอย่างมาก เหตุผลเพราะ (ที่หลายๆ คนก็รู้) เรื่อง documents, manual นั่นเอง ซึ่งแม้แต่ทีมพัฒนายังยอมรับน่าชื่นว่า เป็นปัญหาใหญ่ของ Dojo จริงๆ

แต่ผมว่า เวลาใช้งานจริงๆ มันช้าด้วยนะ

 

ันนี้ได้พบเจอ Ajax Framework อีกตัวหนึ่งชื่อ qooxdoo.org (ออกเสียงว่า cooks-do) ซึ่งผมค่อนข้างประทับใจมาก โดยเฉพาะในเรื่องความเร็วในการทำงาน
สำหรับ manual ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่

user posted image

 

ผมทำ screenshot มาให้ดูครับ

user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image


Links
Qooxdoox releases version 0.6 RC1 (Ajaxian)