ตามปกติเมื่ออาจารย์แหววเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ หรือออกโทรทัศน์เรื่องคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ วันรุ่งขึ้นหรือวันถัดมาก็มักจะมีคนโทรเข้ามาที่ห้องพักอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะสอบถามปัญหาที่ตนประสบ และอยากจะขอนัดพบอาจารย์เพื่อขอคำแนะนำ วันนี้ก็เช่นเดียวกัน จากการคุยกันสรุปได้ว่าเขามีปัญหาและอยากขอคำแนะนำใน 2 ประเด็นดังนี้

1.คุณธีรศักดิ์ฯโทรมาปรึกษาว่าเขาต้องการจดทะเบียนสมรสกับหญิงพม่า จะทำอย่างไร??

2.เขาสอบถามอีกว่าเมื่อภรรยาเขาถือบัตรสีชมพู แล้วจะมีผลกระทบถึงสิทธิอื่นใดหรือไม่ เช่นสิทธิในการเดินทาง ??

ข้อเท็จจริงคร่าว ๆ

คุณธีรศักดิ์ วิสุทธิรงค์กุล เป็นคนสัญชาติไทย มีบัตรประชาชนไทย เกิดเมื่อ 29 ธันวาคม 2515 ต้องการจดทะเบียนสมรสกับ

คุณหมวยหอม ช่วยแสง  เขาบอกว่าเป็นคนไทยใหญ่ แต่มีบัตรประชาชนของประเทศพม่า ซึ่งหมดอายุไปแล้วแต่ไม่ได้ต่ออายุ เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2543 โดยการเข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่นายจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ และต่ออายุมาตลอด

บัตรปัจจุบันออกเมื่อวันที่ 23 มิย. 49 เป็นบัตรสีชมพูสามารถทำงานได้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ข้อแนะนำ

รัตน์แนะนำว่าตามหลักกฎหมายแล้วเขาสามารถจดทะเบียนสมรสกับหญิงคนนี้ได้ โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศการก่อตั้งครอบครัวเป็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐไทยไม่สามารถที่จะบังคับให้คนไม่แต่งงานกันได้

แต่ในทางปฏิบัติแล้วเราจะต้องอธิบายหลักกฎหมายให้กับทางอำเภอพอสมควร ซึ่งเขาก็เข้าใจเพราะเคยประสบปัญหาในการอธิบายกับทางอำเภอมาแล้ว

นอกจากนี้ยังแนะนำไปว่าให้เขามาเข้าห้องเรียนของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ของอาจารย์เตือน ซึ่งจะให้เตือนโทรไปนัดและซักถามประวัติเขาอีกครั้ง

บันทึกโดย

รุ่งรัตน์

22 สค 49