ตัวของเรา องค์กรของเรา ไม่ว่าจะขยับเขยื้อนไปทางใด เราก็ยังเห็นขอบฟ้าเคลื่อนตามเราไปอยู่ในทุกย่างก้าว
- โลกแห่งการเรียนรู้ - เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
- โลกแห่งการแข่งขัน -  เพื่อความอยู่รอดและเจริญรุ่งเรือง
โอกาสของทุกคนไม่มีขอบเขตที่จำกัดอีกต่อไป …ไม่ว่าใครจะก้าวไปในทิศทางใด ขอบฟ้านั้นก็ยังเปิดกว้างให้เราตามไปอย่างไม่รู้จบ !!