การมองโลกในแง่ดีมองอย่างไร

Opor
การมองตนเอง เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และศัตรูในแง่ดี

การดำเนินชีวิตของมนุษย์เรานั้นได้ใช้ความคิดมาช่วย
ในการตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในบางครั้งการมองโลกโดยใช้ความคิดนี้ ก็อาจจะมีมุมมองได้
หลายด้าน เช่น ทางด้านบวกและทางด้านลบ การมองโลกใน
ลักษณะเช่นนี้ สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาทางจิตใจ
เป็นต้นว่า ถ้ามองโลกในแง่ดีก็จะส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดในด้าน
ดีโดยทำให้การแสดงออกของคน ๆ นั้นมีความสุขต่อการดำเนิน
ชีวิตได้ แต่ในทางกลับกันถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็จะส่งผลมายัง
ความรู้สึกนึกคิดทำให้จิตใจเกิดความวิตกกังวล ขาดความสุข
และอาจจะทำให้มองคนรอบข้างอย่างไม่เป็นมิตรได้
ฉะนั้น
การมองโลกในแง่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตควร
มีหลักอย่างไร ลองฟังความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปว่าเขามีความ
เข้าใจกันอย่างไรดูบ้าง
          การมองโลกในแง่ดี หมายถึงมองสิ่งต่าง ๆ หรือมอง
ปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาในทางที่ดี ในทางบวกไม่ใช่ในทางลบ มีผล
ต่อสุขภาพจิตของเราด้วย มองสิ่งรอบข้าง รอบตัวเรา และมองดู
คนรอบข้างด้วย รวมทั้งมองตัวเราเองด้วย

การมองตนเอง เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และศัตรูในแง่ดี
 ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างไร

การมองโลกในแง่ดีส่งผลต่อจิตใจตัวเราเองในแง่ของความสุขใจ และยังส่งผลให้มีมุมมองต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบข้าง
ในแง่ดีด้วย แต่ในบางครั้งเคยมีบางท่านบอกว่าเขารู้สึกไม่เข้าใจตัวเอง เช่น เวลาที่คิดจะทำอะไรสักอย่าง เขามีความกลัวว่าจะทำสิ่ง
นั้นไม่ดี คือมีความกลัวไปเอง ตรงนี้ทำไมเราถึงต้องมองตัวเราเองในแง่ที่ไม่ดีด้วย เพราะว่าคนเรานั้นถูกประสบการณ์ในอดีตที่ผ่าน
มาสอนเรา เราเคยมองอะไร เคยมองแต่สิ่งนั้นตลอด ถ้าเราฝึกมุมมองใหม่เราจะสามารถเปลี่ยนได้ ความจริงธรรมชาติในตัวเรามี 2 ด้านเสมอ เหมือนกับเหรียญที่มี 2 ด้าน คือด้านหัว กับด้านก้อย ในอดีตที่ผ่านมาถูกฝังให้มองแต่ด้านหัว ก็จะมองอะไรด้านหัวหมด ไม่มองอีกมุมของด้านก้อย ทำให้เรามองในด้านเดียว ดูถูกตนเองไม่สบายใจกับตนเอง
การมองโลกในแง่ดีมองอย่างไร บทความของรศ. ดร.ปรีชา วิหคโต

      การที่เลือกบทความนี้มาเพราะว่า....ตอนนี้เพื่อนร่วมงานของเราไม่มีการพูดคุยกัน....นั่นแสดงว่าเค้ากำลังมองอยู่ในแง่ร้ายใช่หรือไม่.........

แล้วเค้าและเราพร้อมทั้งเพื่อนร่วมงานคนอื่นจะทำงานอย่างมีความสุขกันได้อย่างไร.............

       และคงเป็นข้อให้เราคิดต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป..........

หากใครมีข้อเสนอแนะดีๆ ก็แนะนำมาได้นะคะจะนำมาปรับใช้........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Job Learning

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#การมองโลกในแง่ดี

หมายเลขบันทึก: 45947, เขียน: 23 Aug 2006 @ 10:51 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 14:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)