QA กับงานประจำ : 1. AAR QA สำนักงานเลขานุการ

บอย สหเวช

    สำนักงานเลขานุการ ได้มีการประเมิน QA ไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 ท่านคณบดีได้ทำหน้าที่เป็นคุณฟา ในการจัดทำ AAR QA ของสำนักงานเลขานุการ ในวันรุ่งขึ้นทันที (21 มิถุนายน 2549) ที่ห้องประชุม 1 มีผู้เข้าร่วมเกือบครบทุกคน ขาดเพียง 3 คนไม่ได้เข้าร่วม ท่านคณบดีได้เริ่มจากคุณสำเริง ซึ่งเป็นบุคลากรใหม่เป็นคนแรก  โดยให้พูดได้อย่างอิสระ สำหรับผลการประเมินการประกันคุณภาพของสำนักงานฯ ที่ผ่านมา ผมได้ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิตบันทึกข้อมูลไว้ดังนี้ครับ

      AAR : CAR สำนักงานเลขานุการ 4/49

 • มีส่วนร่วมน้อย
 • ครั้งหน้ามีส่วนร่วม
 • ผลการประเมินรู้ ๆ กันอยู่ เป็นสมุดรายงานเงินประจำวัน
 • งานไม่เกี่ยวโดยตรง
 • ทำการปรับปรุงอีกที
 • เกณฑ์ กพร. ต้องศึกษามากขึ้นกว่าเดิม
 • ไม่ค่อยรู้เรื่อง
 • ยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับระบบตัวนี้
 • ต้องศึกษาคำย่อเอกสาร
 • ไม่ค่อยรู้เรื่อง QA
 • เรื่อง JD ไม่ได้ประเมิน Job
 • ทำตารางเช็คตามช่อง
 • มี 2 ประเด็น
 • ประเด็น KM เห็นด้วย
 • ประเด็นการเงิน
 • ประเมินเพื่อชี้จุดบกพร่อง
 • รับในส่งที่ประเมินมา
 • เห็นด้วยกับสิ่งที่สรุปมา แล้วนำมาคุยกัน
 • ชี้โพรงให้รู้ถึงจุดบกพร่องของงานการเงินและพัสดุ
 • KM คณะโดดเด่น เจ้าหน้าที่ยังไม่ค่อยมีความรู้
 • ควรมีการสอนเป็นเหมือน 1 รายวิชา
 • เจ้าหน้าที่ยังไม่ถึงครึ่ง สละเวลามารับฟัง ขาดจุดนี้
 • จุดอ่อนเอกสาร
 • ได้ให้ข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับนิสิต และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • เป็นแง่ดีในการพัฒนา ตอบสนองได้กว้างขวางขึ้น
 • ติดไม่ได้มาฟังตอนเช้า
 • สรุปผลตั้งใจฟังของตัวเอง
 • ผลการประเมิน 4 เป็นไปตามที่ประเมินตนเอง
 • ไม่ค่อยรู้เรื่อง QA เป็นตามผลที่เพชรบุรี
 • ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำประกันคุณภาพ
 • ได้คะแนนตามที่ประเมิน
 • อาจารย์วิทย์การแพทย์ เลขานุการคณะฯมารับฟังสนใจในคณะ
 • มีส่วนร่วมขึ้นเยอะ
 • ยอมรับผลการประเมิน
 • ให้นิสิตประเมินเรา
 • ได้ตามความคาดหวัง
 • ต่อไปคงมีการประเมินจากนิสิตอีกครั้ง
 • การประเมิน พัฒนา เคยมีเอกสารหาย หาไม่เจอ
 • เกินความคาดหวังงาน e-news today
 • พัฒนาหนังสือเวียนอีเล็กทรอนิกส์
 • อยากชวนให้ทุกคนช่วยกันทำ SAR ของงาน
 • เป็นไปตามที่คาดหวัง มีการพูดคุยกัน
 • ได้ตามเกณฑ์
 • อยากให้มีส่วนร่วมทุกคน
 • ควรมีการจัดกลุ่มคุยกันพัฒนาห้อง LAB
 • ให้มีการอบรมให้รู้
 • ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่แรก
 • ทุกคนมีส่วนร่วม
 • กลมเกลียวกันดี
 • เมื่อวานเกินคาด
 • คาดหวัง 4
 • จุดด้อย การรวบรวมเอกสาร
 • ปรับปรุงเรื่องเอกสาร
 • เห็นข้อเสนอแนะแนวทาง
 • กำหนด MIS ใช้แนวทางจริง
 •  e-news today ประเมินจากตัวจริง
 • ขาดความร่วมมือในการรับฟัง
 • ตอนเช้ายุ่ง ไม่ได้มาฟัง
 • ประเมินประสิทธิภาพระบบข้อมูล สด ๆ ร้อน
 • ปรับปรุงแบบประเมินระบบ
 • ขอชมเชยท่านคณบดี
 • KM ทุกคนได้รับความรู้ (ของขวัญปีใหม่)
 • สิ่งที่ทำงานหน้าจอทุกวัน QA
 • ภาพพจน์มืออาชีพไม่ใช่
 • พวกเราไม่ตื่นตัว
 • ที่ทำงานทุกวันนี้ คือ QA KM
 • ไม่ต้องคิดว่าทำอย่างไร QA
 • เมื่อเช้าไม่ได้เข้า
 • รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เอกสารรอบประเมิน ปีงปม 48 ไม่เสร็จ
 • การประชุมถี่
 • ประเมินได้ตรง
 • เตรียมตัวให้ดีกว่านี้
 • ขอความร่วมมือให้พร้อมหน้ากันหน่อย


                                                                             บอย สหเวช

  หมายเหตุ ไม่ได้นำลงตีพิมพ์เผยแพร่ บันทึกไว้เป็น
  ข้อมุลเพื่อการปรับปรุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#qaกับงานประจำ

หมายเลขบันทึก: 45951, เขียน: 23 Aug 2006 @ 11:24 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 07:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)