วันที่ 23 สิงหาคม 2549 ดิฉันฟังวิทยุรายการ CEO vision จากสถานีวิทยุคลื่น 96.5  มีข้อคิดหลายอย่างที่ฟังแล้วรู้สึกดี

     ผู้นำที่ดีต้องมี 3 R คือ Risk  กล้าเสี่ยง สามารถบริหารความเสี่ยงได้ Responsibility มีความรับผิดชอบ และ Reliability มีความน่าเชื่อถือ หากไม่มีคุณสมบัติข้อนี้จะทำให้ความสามารถด้านอื่น ๆ ด้อยลงไปด้วย

     ผู้นำต้องยึดมั่นคำสัญญา  ให้คำว่า ใช่ ก็คือ ใช่ และให้คำว่าไม่ก็คือว่าไม่  ในคัมภีร์ไบเบิ้ลศาสนาคริสต์กำหนดไว้  หากผู้นำมีสิ่งนี้แล้วจะมีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้น คำพูดของคนที่รักษาสัจจะวาจา มีน้ำหนักมากกว่ากฎหมายและเอกสารเสียอีก

     ถ้าให้เราเลือกผู้นำที่มีผู้ชื่นชม กับผู้นำที่เราเคารพ เราจะเลือกใครถ้าเรามีสิทธิเลือกเพียงอย่างเดียว เราต้องทราบความหมายก่อนว่า

    ผู้นำที่ชื่นชมคือผู้นำที่มีผลงานซึ่งทำให้ลูกค้าพึงพอใจในผลงาน เป็นความพอใจชั่วคราว

    ส่วนผู้นำที่มีผู้เคารพคือมีผู้ยอมรับ  จะตัดสินใจหรือ มีคำพูดอะไรก็มีผู้ยอมรับเสมอ

    ถ้าให้เรามีสิทธิ์เลือก จะเลือกคุณสมบัติทั้งสองเลย แต่ถ้ามีให้เลือกเพียงหนึ่งเดียว เราน่าจะเลือกผู้นำที่มีผู้เคารพก่อน

ธุวนันท์ พานิชโยทัย

23 ส.ค. 49