ยามค่ำตะวันโผล่เพล่ทำให้คิดถึงใครหลาย ๆ คน ตะวันโผล่เพล่แสนเศร้า