เหตุการณื 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ก่อความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปีกว่า....จวบจนวันนี้ปัญหากำลังจะสงบลงแล้ว....ไม่มีการฆ่ากันตายอีกแล้ว .....ทุกอย่างเป็นปกติ....ไชโย.....ดีใจจังเลย

...นี่คือเรื่องที่ผมฝันเมื่อคืน...