การอบรมพนักงานใหม่ (รุ่นที่ 2) ที่เขาพลายดำ (จำไม่ได้ว่าชื่อสถานที่ชื่ออะไร) ครั้งแรกที่ทราบว่าต้องไปอบรมมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรให้น่าตื่นเต้น แต่เมื่อทำการอบรมไปแล้วปรากฎความประทับใจหลาย ๆ อย่าง ทั้งประทับใจเพื่อนในกลุ่ม ประทับใจเพื่อนจากต่างหน่วยงาน จากต่างวิทยายาเขต