ก็ขอเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ ใครก็ตามที่ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐ โดยเฉพาะ ผู้ที่ต้องใช้อำนาจหน้าที่กี่ยวกับการปกครอง ให้คุณให้โทษ จนกระทั่งคนขายของเร่ ต่างก็ได้ตระหนักและสำเหนียกแล้วว่าหากอยากจะอยู่อย่างปลอดภัย ก็ต้อง

1.ไม่สร้างเงื่อนไขสังคม ซึ่งข้อนี้กว้างขวางมาก หมายรวมถึงไม่พูดถึงสถานการณ์ได้เลยจะดียิ่ง

2.ไม่ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ที่ต้องออกไปนอกสถานที่ ซ้ำที่ซ้ำเวลา ซ้ำเส้นทาง

3.ไม่เข้าไปในkilling sone อยู่ตรงไหนบ้าง กว้างมาก เช่น เส้นทางเปลี่ยว หน้าร้านขายของที่เจ้าหน้าที่ชอบเข้าไป ฯลฯ

4.ฯลฯ

5.ฯลฯ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการฝึกปฏิบัติ go to know หากมีเวลาว่างก็จะเข้ามาเขียน(พิมพ์)อีก ก็อย่าได้คิดมากนะครับ ผมจะได้อยู่รอดปลอดภัย