GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความประทับใจ

ลูกพระบิดา

       ผมนาย กฤษฎา  แซ่แต้  เป็นเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์  ได้เข้ามาทำงานในคณะเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 จนถึงปัจจุบัน  ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวมีความประทับในเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยซึ่งเหลือกันและกันเนื่องจากยังเป็นคณะใหม่ที่มีเจ้าหน้าที่น้อยและประทับใจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ค่อยช่วยเหลือให้ความสะดวก ในการทำงานและให้ใช้อาคารสถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อจัดตั้งสำนักงานเลขานุการของคณะรัฐศาสตร์และห้องพักอาจารย์ชั่วคราว

ซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ค่อยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

              จากที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่ประทับใจ ในความเป็นลูกพระบิดา ภายในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ที่ค่อยให้ความช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนหรือชื่อเสียงใดๆทั้งสิ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ภายในรั้ว
หมายเลขบันทึก: 45738
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)