ความประทับใจ

  ติดต่อ

  ลูกพระบิดา  

       ผมนาย กฤษฎา  แซ่แต้  เป็นเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์  ได้เข้ามาทำงานในคณะเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 จนถึงปัจจุบัน  ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวมีความประทับในเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยซึ่งเหลือกันและกันเนื่องจากยังเป็นคณะใหม่ที่มีเจ้าหน้าที่น้อยและประทับใจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ค่อยช่วยเหลือให้ความสะดวก ในการทำงานและให้ใช้อาคารสถานที่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อจัดตั้งสำนักงานเลขานุการของคณะรัฐศาสตร์และห้องพักอาจารย์ชั่วคราว

ซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ค่อยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

              จากที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่ประทับใจ ในความเป็นลูกพระบิดา ภายในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ที่ค่อยให้ความช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนหรือชื่อเสียงใดๆทั้งสิ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความประทับใจในการทำงาน

หมายเลขบันทึก: 45738, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:41:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ภายในรั้ว

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)