ประกาศรางวัล "จตุรพลัง" ประจำเดือนกรกฎาคม 2549

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

   ประกาศรางวัล "จตุรพลัง" ประจำเดือนกรกฎาคม 2549   ได้ฤกษ์ประกาศผลแล้วค่ะ  ดังต่อไปนี้ : <p> 1. ยอดคุณเอื้อแห่งเดือนได้แก่</p><p>ผอ.ธานี  สุขสุววรรณ</p><p>ผอ. โรงเรียนบ้านหนองผักกาด</p><p></p><p>อ่านเพิ่มเติม</p><h4>ติดต่อ คุณถาวร  ดีรุณ ผู้ประสานงานภาคกลาง </h4><h4>สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) </h4><h4>67 หมู่ 4 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี [email protected] </h4><p> </p><p>2. ยอดคุณอำนวยแห่งเดือน ได้แก่</p><p>คุณสมพร  อินทร์แก้ว  (คณะทำงาน KM กรมสุขภาพจิต)</p><p></p><p>ที่อยู่ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ถ. ติวานนท์    อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000   โทร. 02-590-8145</p><h3>3. ยอดคุณกิจแห่งเดือนได้แก่</h3><h3>คุณชัยฤทธิ์ แสนทิ</h3><h4>  </h4><h4>อ่านเพิ่มเติม</h4><h4>ติดต่อ คุณวราภรณ์  หลวงมณี   </h4><h4>[email protected]</h4><p> </p><p>4.ยอดคุณลิขิตแห่งเดือน ได้แก่</p><p>คุณนันทา   ติงค์สมบัติยุทธ์  (คณะทำงาน KM กรมส่งเสริมการเกษตร)</p><p></p><p>ติดตามอ่านเพิ่มเติม </p><p>Blog : http://gotoknow.org/blog/www-doae</p><p> </p><p>               รางวัลแห่งความสามารถ "เสื้อสามารถ" จะจัดส่งให้ในลำดับต่อไปนะคะ</p><p>            ประกาศรางวัลครั้งนี้ถือเป็นการประกาศรางวัลทิ้งทวน 6 เดือนของคณะกรรมการพิจารณารางวัลชุดปัจจุบันแล้วค่ะ   เดือนหน้าคณะกรรมการพิจารณารางวัลชุดใหม่ ก็จะหมุนเวียนมาทำหน้าที่ต่อไป ขอให้ติดตามต่อไปนะคะ</p><p> </p><p>คณะกรรมการพิจารณารางวัล</p><p>1. คุณอุรพิณ   ชูเกาะทวด</p><p>2. คุณอาทิตย์  ลมูลปลั่ง</p><p>3. คุณวรรณา   เลิศวิจิตรจรัส</p><p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (8)

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่านด้วยนะครับ
  • ขอแสดงความยินดีทุกท่านที่ได้รางวัลด้วยคะ
เขียนเมื่อ 
แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ
เขียนเมื่อ 
     ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยคน... นะครับ
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมากด้วยนะคะ...

กะปุ๋ม

ขอแสดงยินดีกับทุกท่านด้วยคนครับ

เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่านด้วยนะครับ