วันนี้บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี จำนวน  26 คน เรียนการใช้BLOG กันที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  แต่ละคนรู้สึกสดชื่น  ชื่นมื่น  และหนุกหนาน กับการใช้Blog เป็นอย่างยิ่ง