ตื่นเช้าเพราะเสียงสรยุทธ....."นาทีนี้ คนข่าวของเราคือคนในครอบครัวของคุณ"

ง่า......เช้านี้สายตามเดิม....(อะไรเดิมๆ เก๊าะควรเปลี่ยนแปลง (ยิ้ม))

แล้วไงต่อ....อึ่มๆๆๆ ......วันนี้มีอบรม blog นั่นก็หมายความว่า....

ว่า....ว่าไงว่ากัน!