นับตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2527 เป็นต้นมา ผมก็ได้ย้ายนิวาศสถานที่ทำงานมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นและมีความสุขมาก                 ถ้าพูดถึงความประทับใจของผม แม้ว่ายังไม่ถึงวัยเกษียณอายุ แต่ผมก็รู้สึกว่าความหลังและปัจจุบันในรั้วสีบลูแห่งนี้ของผม มีความสุขมาก มีความสุขท่ามกลางความเอื้ออาทร ความจริงใจ รู้สึกประหนึ่งได้อยู่ท่ามกลางเครือญาติ สิ่งที่พิสูจนความจริงข้อนี้ได้ประการหนึ่งคือ การติดต่อประสานงาน  เราจะแทนตัวกันว่า พี่และ น้อง  อีกประการหนึ่งเมื่อมีงานการกุศลต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นงานบวช งานแต่ง งานตาย เราก็จะเฮโลกันไปปานประหนึ่งว่าไปร่วมงานญาติสนิทเลยทีเดียว
นี่เป็นภาพประทับใจ ที่แทบไม่ต้องใช้เวลาครุ่นคิดไตร่ตรองเลย เพราะเป็นความรู้สึกประทับใจที่ท่วมท้นอยู่ในใจมาตลอด.
  *************************************