ความประทับใจ  

งานคือเงิน เงินคืองาน บรรดานความสุข                    

              ประทับใจสมาชิกในหน่วยงานมาก เนื่องจากเราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง เป็นกันเอง ไม่มีการแบ่งเจ้านาย/ลูกน้อง  ให้การช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าด้านแรงงาน ด้านการเงิน ที่สำคัญ ยืมเงินได้ด้วย                         

              รักมหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้มาก มหาลัยนี้ต้องเป็นของเราแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้  เนื่องจากให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งหนี้สินและทรัพย์สิน