KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 138. เครือข่าย KM ประเทศไทย

        เวลานี้เครือข่าย KM ในสังคมไทยเกิดขึ้นแล้ว     และมีความเหนียวแน่นพอสมควร     ในลักษณะที่เป็นเครือข่ายอิสระ  มีความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยไม่ต้องฟังคำสั่งจากใคร     และไม่ต้องคอยชำเลือง สคส. ด้วย 

        ท่านที่อยากรู้ว่าเครือข่ายนี้มีปฏิสัมพันธ์อย่างไรให้เข้าไปอ่าน บล็อก gotoknow.org    จะเห็นเครือข่ายช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำ KM ระหว่างกันอย่างน่าชื่นชม     เป็นประชาคม KM หรือเครือข่าย KM ข้ามหน่วยงาน   ข้ามพื้นที่ภูมิศาสตร์   ข้ามพรมแดนความรู้/วิชาชีพ     บล็อกต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านเห็นภาพเครือข่ายนี้
            http://gotoknow.org/thaikm
            http://gotoknow.org/play   
            http://gotoknow.org/learn-together
            http://gotoknow.org/beyondkm
            http://gotoknow.org/copdmfaci
            http://gotoknow.org/supalakbi
            http://gotoknow.org/blog/achara
            http://gotoknow.org/doae
            http://gotoknow.org/yutkpp
            http://gotoknow.org/tri-paki
            http://gotoknow.org/kruchamnong
            http://gotoknow.org/kmanamai-nonta
            http://gotoknow.org/chemlab
            http://gotoknow.org/practicallykm
            http://gotoknow.org/nurqakm
            http://gotoknow.org/beesman
            http://gotoknow.org/paramee
            http://gotoknow.org/uackku
            http://gotoknow.org/ariyachon
            และอื่นๆ   ขออภัยที่ยกมาไม่หมด    และการเชื่อมโยงเครือข่ายบางส่วนก็ไม่ได้ใช้ บล็อก gotoknow.org  

        สคส. เราก็ช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงเครือข่าย KM ประเทศไทยโดย
          ๑. เว็บไซต์ www.kmi.or.th
          ๒. จดหมายข่าว ถักทอสายใยแห่งความรู้
          ๓. มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ จัดปีละครั้ง ในวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ของทุกปี    ปี ๒๕๔๙ นี้จัดที่ ไบเทค บางนา    คาดจำนวนผู้เข้าร่วม ๒ พันคน
          ๔. มหกรรมจัดการความรู้  "KM ราชการไทย ก้าวไกลสู่ LO" เมื่อวันที่ ๒๑ กค. ๔๙    ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
          ๕. เว็บล็อก gotoknow.org เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทรงพลัง    จัดเป็นนวัตกรรมของสังคมไทย
           ๖. การจัดประชุมภาคี KM ภาคราชการ  ทุกๆ ๓ เดือน หมุนเวียนเจ้าภาพ
           ๗. การจัดประชุมภาคี KM ภาคประชาสังคม ทุกๆ ๒ - ๓ เดือน 
           ๘. การส่งเสริมให้เกิด CoP คุณอำนวย     CoP คุณเอื้อ
           ๙. การให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่มาขอความช่วยเหลือในการริเริ่มทำ KM ว่าควรไปติดต่อวิทยากรที่หน่วยงานใดที่มีประสบการณ์การทำ KM   และเห็นผลเป็นอย่างดีแล้ว   

วิจารณ์ พานิช
๑๙ สค. ๔๙   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือkm

หมายเลขบันทึก: 45714, เขียน: 22 Aug 2006 @ 09:47 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)