หากมีเรื่องที่เราไม่เข้าใจหรือไม่รู้ แล้วสอบถามจากคนที่มีความรู้เป็นเรื่องน่าอายหรือ?