สำหรับดิฉัน "บรรณารักษ์" เปรียบเสมือนสามสิ่งที่ชิวิตคนเรานั้นขาดเสียมิได้ หนึ่งคือ "แม่" สองคือ "มิตร" และ สามคือ "หมอ" เพียง
สามสิ่งนี้ บรรณารักษ์ก็ทำหน้าที่ของตนเต็มหัวใจแล้ว
       เอ.....แล้ว สามสิ่งที่ว่านั้น บรรณารักษ์จะเป็นได้อย่างไรน้า.....
       "แม่"  บรรณารักษ์ คือผู้ให้ เหมือนแม่ ผู้มีแต่ให้ ให้ในสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการ ทั้งยังให้ในสิ่งที่เกินความต้องการด้วยในบางคราว
       "มิตร" บรรณารักษ์ คือ เพื่อนที่อยู่เคียงข้างผู้ใช้บริการยามต้องการที่ปรึกษา แม้บางครั้งบรรณารักษ์ไม่สามารถให้ในสิ่งที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้ แต่บรรณารักษ์ให้หัวใจทั้งใบ ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ ความเห็นใจแก่ผู้ใช้ไปแล้ว นั้นคือ ความเป็นเพื่อนที่จะคงอยู่ตลอดไป
       "หมอ" นี้คือสิ่งที่ยากและท้าทายสำหรับบรรณารักษ์ ที่จะต้องสัมภาษณ์ผู้ใช้ให้เข้าถึงแก่นแท้ของความต้องการ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมาเยียวยาให้แก่เขาได้
        หรือคุณคิดเห็นว่าอย่างไร..........................
        เชื่อหรือไม่ว่า "เรา" พร้อมจะเป็นอย่างที่คุณต้องการ :-)