วันที่ 21 ส.ค.49  ผมมีความสุขมากที่ ผศ. ฉลาด  จันทรสมบัติ แห่งคณะศึกษาศาสตร์ มมส. มาเล่าว่า   กศน. จังหวัดมหาสารคามร่วมกับ มมส. จัดหลักสูตร ป.บัณฑิต  เพื่อสร้าง "คุณอำนวย" ในท้องถิ่น   โดย กศน. มหาสารคามส่งครู ศรช. (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) และครูอาสารวม 20 คน เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว   ทาง มมส. มาขอความช่วยเหลือเรื่องการเป็นวิทยากร KM สอนในหลักสูตรดังกล่าว

ผมได้แนะนำให้เชิญบุคคลต่อไปนี้
1. ครูจำนง  หนูนิล  กศน.นครศรีธรรมราช (http://gotoknow.org/blog/kruchamnong)
2. คุณอนุชา  หนูนุ่น  (http://gotoknow.org/blog/tri-paki)
3. คุณวีรยุทธ  สมป่าสัก (http://gotoknow.org/blog/yutkpp)

         เอามาเล่าไว้เผื่อมหาวิทยาลัยอื่นจะจัดหลักสูตรทำนองนี้บ้าง   และเพื่อแจ้งทั้ง 3 ท่านให้เตรียมตัว...รับเชิญเป็นอาจารย์สอน KM

วิจารณ์  พานิช
 21 ส.ค.49