เด็ก กับ ผู้ใหญ่

มีคนกล่าวไว้ว่า
เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ย่อขนาด
ดังนั้น อย่าเอาความคิดของผู้ใหญ่ไปใส่ในเด็ก
หากทำเช่นนั้น ท่านอาจเป็นเพียง

เด็กที่ขยายขนาด

[ ๑๓ ม.ค. ๒๕๔๖,๐๘:๑๒:๑๑ ]