ประโยชน์มหาศาล หากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

น่าจะเป็นประโยคทีใช้ได้ทุกทีและทุกเวลา

สำหรับความรู้วันนี้ที่ได้รับก็คงต้องมาจากบล๊อกทั้งหลายที่เข้าไปอ่าน

ต้องขอศึกษาประการณ์จากท่านที่เขียนบล๊อกก่อนจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการอ่านพร้อมทั้งสะสมความรู้ใหม่ๆเข้ามาในตัวเอง.....และสิ่งต่างๆที่ได้อ่านอาจจะช่วยเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากภายในซึ่งการที่จะเกิดแรงจูงใจจากภายในได้จะต้องอาศัยแรงจูงใจจากภายนอกเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นและผลักดันให้ไปสู่เป้าหมาย