วันนี้ ลงสอนลูกทีมในการใช้ bสนเ เพื่อให้เค้าเห็นประโยชน์  ดังนั้นวัรรี้ จึงลองส่ง mail ภายในให้เค้า โดยบอกว่ามี web blog อะไรบ้างน่าสนใจในมุมมองของเรา  แล้วเราก็บอกเค้าว่าพรุ่งนี้ให้บอกเราด้วยว่า ในมุมมองของเค้า web blog อะไรที่น่าสนใจ  ที่เราต้องการทำอย่างไรเพือ่ที่จะให้เค้าสามารถ ค้นคว้า  หาเวลาในการอ่าน blog ของคนอื่นๆ ได้ ด้วยไม่ใช่เขียนเองอย่างเดียว   เค้าจะได้เข้าใจประโยชน์จาก blog มากขึ้น