กิจกรรมสื่อสัญจร "ค้นหาเสน่ห์ ปายในอดีต...ตั้งเข็มทิศอนาคต"

ผมเคยพูดเล่นกับคุณครูท่านหนึ่งว่า เราเป็นคนเมืองปายแท้ ๆกลับต้องให้คนอื่น มาเล่าเรื่องเมืองปายให้เราฟัง...

   

เสน่ห์ของปายในอดีต

คือการที่มีผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างสมดุล กระทั่งปี พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต้นมา อำเภอปายก็เริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและไม่นานหลังจากนั้น "ปาย" ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของนักเิดินทางจากทุกมุมโลก

   ....

วันนี้ที่ปาย จะมีการเสวนา

"ค้นหาเสน่ห์เมืองปายในอดีต...ตั้งเข็มทิศอนาคต" ตามโครงการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และการจัดการสืบสานทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชุมชนในเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน" ภายใต้ การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนุบสนุนการวิจัย(สกว.) ร่วมกับองค์กรต่างๆในอำเภอปาย เพื่อระดมความคิดเห็นและความรู้เกี่ยวกับเมืองปาย จากปราชญ์ท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น นักวิชาการเฉพาะสาขา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสืบสร้า้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของปายไปสู่การพัฒนาและการจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไปในอนาคต

ผมเป็นส่วนหนึ่งของการ..เสวนาในครั้งนี้ ในฐานะคนปายคนหนึ่ง ในฐานะนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น และผู้ประสานงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้เตรียมพร้อมในส่วนของการ ต้อนรับและให้ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในบริบทของงานวิจัย(ในส่วนของบ้านจีนสันติชล)แก่สื่อมวลชนทุกแขนงที่จะมาทำข่าวในการเสวนาในครั้งนี้

กิจกรรมครั้งนี้น่าสนใจเป็นอย่างมาก ผมได้สรุปประเด็นที่จะพูดคุยกันใน ๓ วันดังนี้

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

"ปายบนวิถีแห่งความเปลี่ยนแปลง" โดย ดร.รัศมี ชูทรงเดช

"ร่องรอยชุมชนโบราณ บ้านเวียงเหนือ" นำชม และเล่าเรื่องโดย ครูจัน อินทสาร ปราชญ์ท้องถิ่น

"ทิศทางท่องเที่ยวปาย...ในมุมมองของผู้ประกอบการ" โดย คุณวรเทพ กันทาดี ประธานชมรมท่องเที่ยวปาย

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๙

"อดีตของปาย..มุมมองของท้องถิ่น" โดย ครูจัน อินทสาร ปราชญ์ท้องถิ่นเมืองปาย

"ประวัติศาสตร์หมู่บ้านในเมืองปายปัจจุบัน" โดย คุณบัณฑิต แสนคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองปาย

"โบราณคดีของปายมองจากปางมะผ้า" โดย ดร.รัศมี ชูทรงเดช

"เมืองน้อยในบริบทของประวัติศาสตร์ล้านนา" โดย คุณชิณณวุฒิ วิลยาลัย นักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่

"เมืองปายในประวัติศาสตร์ไทยใหญ่" โดย อ.ดร.รณี เลิศแจ่มใส นักภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

"ประวัติศาสตร์เมืองปายจากจารึกและเอกสารโบราณ" โดย ดร.ฮันส์ เพนธ์ นักประวัติศาสตร์เอเซียอาคเนย์ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"เล่าขานตำนานชุมชน หมู่บ้านท่องเที่ยวจีนยูุนนานสันติชล" โดย จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ผู้ประสานงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน และ คุณบุญหล่อ หล่ออริยวัฒน์ นักวิจัยชาวบ้าน

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๙

"ประวัติศาสตร์การทำป่าไม้ในเมืองปาย" โดย รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและวงปีไม้ คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

"เมืองปาย : อีกหนึ่งรอยต่อของประวัติศาสตร์มหาเอเซียบูรพา" โดย พ.อ.หญิงนงลักษณ์ ลิ้มศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กองวิชาประวัติศาสตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

"ประวัติศาสตร์ชุมชนมุสลิมในเมืองปาย" โดย คุณสมชาย บุษกร อิหม่ามมัสยิดอัล-อิสรออ อำเภอปาย

"มองการเปลี่ยนแปลงของปายจากภาพและแผนที่" โดย ทีมวิจัยโครงการ ครส.แม่ฮ่องสอน

"การท่องเที่ยวปายภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์" โดย อาจารย์ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ นักวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"แนวทางหาแนวทางสืบค้นภูมิหลัง  โบราณคดีและประวัติศาสตร์ในอนาคต" โดย ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช และ อาจารย์ดวงใจ หล่อธนวณิชย์

 ..............

ผมไม่เคยเห็นการเสวนาที่มีประเด็นมากมาย เท่านี้มาก่อนที่เมืืองปาย จึงเป็นโอกาสดีที่ คนเมืองปายแบบผม และชาวเมืองปายทุกคน จะได้มีโอกาสเรียนรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตัวเอง ผ่านผู้รู้ และนักวิชาการเหล่านี้...ที่บ้านเรา

ผมเคยพูดเล่นกับคุณครูท่านหนึ่งว่า เราเป็นคนเมืองปายแท้ๆ กลับต้องให้คนอื่น มาเล่าเรื่องเมืองปายให้เราฟัง...ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นเช่นนั้น

หากแต่ว่า... ในส่วนนักวิชาการน่าจะเป็นการมองประวัติศาสตร์ในภาพรวมล้านนา และการเชื่อมโยง

................. 

ส่วนประวัติศาสตร์เชิงลึกของพื้นที่   ...พวกเราชาวเมืองปาย ต้องช่วยกันหาแนวทางในการสืบค้น และฟื้นฟู อนุรักษเพื่อสรา้งสรรค์บ้านของเรา์ต่อไป... 

หากเรามีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆ ตามความรู้ ความสามารถของเรา เพื่อตอบแทนถิ่นเกิด ตอบแทนคุณประเทศของเรา ควรที่จะรีบทำ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The ultimate leader

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย#ประวัติศาสตร์#แม่ฮ่องสอน#ปาย#เมืองปาย#เสวนา่ชุมชนปายในอดีต

หมายเลขบันทึก: 45628, เขียน: 21 Aug 2006 @ 16:17 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

อารยธรรมแห่งการจัดการความรู้ ที่ Utopai
IP: xxx.29.15.134
เขียนเมื่อ 

กิจกรรมน่าสนใจมากๆเลยค่ะ จะรออ่านบันทึกสรุปผลการจัดกิจกรรมนะคะ 

ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

มารายงานตัว...ยามที่มีพลังในชีวิต...นะคะ...

ยังคงอารมณ์แห่งความงดงาม...ในหัวใจอยู่นะคะ...

....

เดี๋ยวแวะมาใหม่นะคะ...

ขอบคุณมากนะคะ...สำหรับมิตรภาพที่ยังดีอยู่เสมอ...

สำหรับ...คนละมุนละไม...(ยิ้มๆ)

กะปุ๋ม

ขอบคุณครับ คุณ 202.29.15.134

ผมจะสรุปโดยพลัน หากเสร็จสิ้นเสวนาครับ...ให้สัญญาครับ

Dr.Ka-Poom

ขอบคุณครับผม..ที่มารายงานตัวครับ วันนี้ดูมีชีวิต ชีวากว่าเมื่อวานที่ดูเหงาๆนะครับ...

ให้กำลังใจครับ..ไม่ว่าเรื่องใด

ผมพยายามจะหา KM ที่กำลังงอกงามที่บ้านผมมาเสนอผ่านทางบันทึกให้อ่านกันสม่ำเสมอครับ 

IP: xxx.29.15.134
เขียนเมื่อ 

และกิจกรรมในครั้งนี้จะบรรลุผลอย่างยิ่ง โดยไม่ต้องสงสัย

 โดยไม่เป็นเพียงแต่การตั้งเข็มทิศให้กับอนาคตของปายเท่านั้น  ...คุณค่าแห่งความเป็น paimania ผสานอารยธรรมแข็งแกร่งแห่งการจัดการความรู้ ผ่านนักปราชญ์ไทยและคนคุณภาพแห่ง Utopai ...

จะเป็น "เข็มทิศแห่งศรัทธา"  ที่จะช่วยนำทางประเทศไทยไปสู่เส้นทางแห่งความอุดมด้วยความสุขที่แท้...อีกด้วยค่ะ

ดิฉันเชื่ออย่างนั้น

 

คุณไม่แสดงตน 202.29.15.134...อีกครั้งครับ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ..ทุกถ้อยคำ ทุกความรู้สึกที่ดี ...ผมมีกำลังใจลุยงานเต็มที่ครับ 

  • ช่วยด้วยครับ
  • อาจารย์จตุพรเอาบันทึกเรื่องปายและแม่ฮ่องสอนมาลงอีกแล้วครับ
  • เพราะทำให้ผมเสียสมาธิไปหลายนาทีครับ เพราะอยากไปสัมผัสด้วยอายาตนะทั้ง 6 โดยเร็วครับ

 

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเยี่ยมหลังหายหน้าไปหลายวันครับ

เดี๋ยวนี้พัฒนามีข่าวให้อ่านด้วย ยอดจริงๆ

เชื่อว่าข้อมูลอดีตจะทำให้เราเห็นแนวทางอนาคตมากขึ้น

ปล. สงกาสัยว่าคุณไม่แสดงตนนี่ คือ...ใครเอ่ย

หากอาจารย์ปภังกรมาเยี่ยมผมที่ปาย ผมจะรับรองอาจารย์ด้วยความยินดี และดีใจเป็นอย่างยิ่งครับ

.....

 กิจกรรมเสวนา น่าสนใจมากครับอาจารย์ ผมเพิ่งเห็นมีประเด็นที่น่าสนใจทั้งนั้นเลย ในฐานะคนปายแบบผม

ช่วงนี้ผมได้ร่วมทำกิจกรรม ทำงานที่ปายกับภาคประชาสังคมที่นี่ เลยมีประเด็นปายเยอะมากขึ้นครับ 

......

หากว่างจากการเรียน มาเที่ยวนะครับ
เขียนเมื่อ 

มาอีกแล้ว...เจ้าคะ...

นำสิ่งนี้..มาฝากแฟนคลับคุณเอกด้วยคะ...

ไปที่นี่เลยคะ...ปาย ณ ปายนา 

....

อย่าลืมแวะไปนะคะ...

กะปุ๋ม

ท่านสหายจันทร์เมามาย

คารวะท่านนะครับ!!!!

ผมก็อยากให้ชุมชนผมอุดมไปด้วยความรู้ที่ทันโลก ก็เลยเอา ข่าว มาให้อ่านด้วย หากมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจเราสามารถคลิ๊กดูได้เลย โดยข่าวจะอัพเดตวันต่อวันครับท่านครับ

ใช่แล้วครับ อดีตทำให้เรารู้อนาคตได้ครับ 

อยากรู้จริงๆ เหรอ ว่า "คุณไม่แสดงตน" คือใคร ??? 

Dr.Ka-Poom

บ้านปายนา ผมชอบตรงที่ความเรียบง่าย ผมขับรถผ่านไปหลายคราก็ได้แต่ชะเง้อมอง ชอบที่เขาใช้บ้านที่ใช้วัสดุธรรมชาติครับ

เจ้าของเขาน่ารัก อัธยาศัยดีมากนะครับที่นี่ ติดถนนครับไปง่ายดี

ขอบคุณครับผม................. 

                 ปาย ณ ปายนา                         

โปรแกรมสุดยอดความน่าสนใจเลยคุณจตุพร อิจฉาเด้อครับเด้อ

 

คุณออต

ประเด็นการเสวนาแบบนี้ ผมคิดว่าถูกใจ นักวัฒนธรรมแบบคุณออตมากนะครับ

และผมคิดว่าเป็นโชคดีของบ้านผม ที่ทุกคนหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของประวัติศาสตร์ของตนเอง

ความมีเสน่ห์น่าจะอยู่ตรงนี้...นะครับ