การขลิบในสตรีเป็นการเอาบางส่วนของอวัยวะสืบพันธ์ของสตรีออก  ได้มีการทำกันอย่างแพร่หลายในสถานที่ที่ไม่ใช่โรงพยาบาล.  สตรีมากกว่า  120  ล้านคนทั่วโลกที่ได้รับการทำขลิบนี้และ  ในจำนวนนี้มีสตรีประมาณ  2  ล้านคนต้องมาเสี่ยงอันตรายจากการขลิบ เช่น  มีเลือดออก,แผลติดเชื้อโรค ฯลฯ  ผลเสียในระยะยาวคือ  เป็นการคุกคามความรู้สึกทางเพศในสตรีเหตุผลในทางวัฒนธรรมที่สตรีต้องขลิบแต่อายุยังน้อยเป็นความเชื่อที่ผิดหรือไม่  ซึ่งเชื่อว่ามีความจำเป็นต้องทำดังนี้  1.      เชื่อว่าบริสุทธิ์ก่อนแต่งงาน 2.      สะอาดมีสุขภาพที่ดี 3.      ทำให้มีลูกง่าย