เวทีคุณอำนวย ในมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ

 หลังจากที่ท่านอาจารย์ธวัชแห่ง สคส ได้ส่งจดหมายไปให้พวกเราชาว KFC(oP) ดังรายละเอียด (คลิก) ในฐานะเป็นตัวแทนประสานงานได้ตั้งคำถาม เพื่อเรียนถามความคิดเห็นไปยังสมาชิกที่ได้เข้ารับการเสริมแรงที่ "บ้านผู้หว่าน ๒" หลายท่านแสดงความคิดเห็น หลายท่านยังไม่ได้เปิด "ศูนย์รวมข้อมูล" เพื่อตอบคำถาม(คลิก)ของแต่ละท่าน อาจจะเนื่องจากภาระกิจที่หนาแน่น

 รบกวนอีกครั้งครับ ทีมงานคุณอำนวย ท่านที่สนใจ กรุณาแสดงความคิดเห็นโดยด่วนครับ พวกเราหัวใจสีเหลือง ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมครับ

 {ขณะนี้ไม่ทราบความก้าวหน้าครับว่าทาง สคส ยังจัดเวที ของคุณอำนวย(แห่งชาติ) หรือไม่ แต่ทีมงาน UKM จะมีการ F2F หรือ ปรึกษาหารือกันในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ ร่วมกันที่ สกว ครับ(คลิก)}

JJ