ผมนั่งฟังแถวหลังภาคีผู้เข้าร่วมประชุมภาคีราชการ    ซึ่งครั้งนี้มีประเด็นเรื่องเล่า  KM  จากญี่ปุ่นเป็นเนื้อหาหลักในการประชุม   โดยมีคุณพรทิพย์  สุวานิโซ  และคุณสุวรรณา  เอื้อสิทธิชัย จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมาเล่าแบบได้รสชาติเหมือนได้ไปเองมาด้วย

การทำ KM ของ 4 ทั้ง 4 บริษัท   ได้แก่ Eisai, Fukoku Mutual Life Insurance, Sony, และ Nissan     ทั้ง 4 บริษัททำ KM โดยที่ไม่เรียกคำว่า KM ซักกะแอะเลย     แต่ทำได้ดีมาก    สิ่งที่คล้ายๆกันที่เด่นๆดูเหมือนการสร้าง "พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้"  หรือที่เขาเรียกว่า Ba  (ออกเสียงว่า บะ) 

ผมเลยฉุกตั้งคำถามขึ้นเองว่า  "ไอ้ที่เขาทำไปทั้งหมด  เขาทำเพื่ออะไร?"     แน่นอนคำตอบที่ดูจะเห็นคล้ายๆกันส่วนใหญ่  ก็คงไม่พ้นเรื่องเป้าหมายปลายทาง  เช่น   เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจของเขานั่นเอง     แต่คำตอบหนึ่งที่ผมเดาเอาเอง  ว่ามันน่าจะเป็นคำตอบตัวต้นๆ    คือ  "เป็นการพยายามสร้างสวรรค์ในที่ทำงาน"   ทำงานอย่างมีความสุขมากกว่าการทำแบบเดิม   ผลของงานก็ดีขึ้นอย่างชัดเจน   

คงน่าจะใช่ตามกล่าวที่ว่า   "คนเราเมื่อใดที่บังเกิดรู้ขึ้นในจากภายในหัวใจตนเอง   มันจะมีปิติสุขอย่างน่าประหลาดใจ"