สะดุดคิด...จากเวทีประชุมภาคีราชการ 17 สิงหาคม 49

  Contact

  "คนเราเมื่อใดที่บังเกิดรู้ขึ้นในจากภายในหัวใจตนเอง มันจะมีปิติสุขอย่างน่าประหลาดใจ"  

ผมนั่งฟังแถวหลังภาคีผู้เข้าร่วมประชุมภาคีราชการ    ซึ่งครั้งนี้มีประเด็นเรื่องเล่า  KM  จากญี่ปุ่นเป็นเนื้อหาหลักในการประชุม   โดยมีคุณพรทิพย์  สุวานิโซ  และคุณสุวรรณา  เอื้อสิทธิชัย จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมาเล่าแบบได้รสชาติเหมือนได้ไปเองมาด้วย

การทำ KM ของ 4 ทั้ง 4 บริษัท   ได้แก่ Eisai, Fukoku Mutual Life Insurance, Sony, และ Nissan     ทั้ง 4 บริษัททำ KM โดยที่ไม่เรียกคำว่า KM ซักกะแอะเลย     แต่ทำได้ดีมาก    สิ่งที่คล้ายๆกันที่เด่นๆดูเหมือนการสร้าง "พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้"  หรือที่เขาเรียกว่า Ba  (ออกเสียงว่า บะ) 

ผมเลยฉุกตั้งคำถามขึ้นเองว่า  "ไอ้ที่เขาทำไปทั้งหมด  เขาทำเพื่ออะไร?"     แน่นอนคำตอบที่ดูจะเห็นคล้ายๆกันส่วนใหญ่  ก็คงไม่พ้นเรื่องเป้าหมายปลายทาง  เช่น   เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจของเขานั่นเอง     แต่คำตอบหนึ่งที่ผมเดาเอาเอง  ว่ามันน่าจะเป็นคำตอบตัวต้นๆ    คือ  "เป็นการพยายามสร้างสวรรค์ในที่ทำงาน"   ทำงานอย่างมีความสุขมากกว่าการทำแบบเดิม   ผลของงานก็ดีขึ้นอย่างชัดเจน   

คงน่าจะใช่ตามกล่าวที่ว่า   "คนเราเมื่อใดที่บังเกิดรู้ขึ้นในจากภายในหัวใจตนเอง   มันจะมีปิติสุขอย่างน่าประหลาดใจ"

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In Learn Together

Post ID: 45538, Created: , Updated, 2012-02-11 15:40:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #km#ความสุข#ราชการ#สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ#บริษัท

Recent Posts 

Comments (2)

เห็นด้วยค่ะกับการสร้างสวรรค์ในที่ทำงาน....
    "ไม่มีใครอยากดำรงชีวิตอยู่แบบเดิมๆทุกวัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย...."
    "ในการปฏิบัติงานก็เช่นกัน ทุกคนมีความหวังที่จะได้รับหรือได้ทำในสิ่งที่ดีขึ้นเสมอ...."
พี่เม่ยเชื่อเสมอว่า ทุกๆคนมีความพร้อมที่จะพัฒนาในทุกๆด้านค่ะ

เวทีเดียวกัน ช่วยกันสะท้อนและสรุป ที่

http://gotoknow.org/blog/buildchumphon/45266

http://gotoknow.org/blog/buildchumphon/45532