สวรรค์ "ที่จริงแล้วมีกี่ชั้น"

สวรรค์ชั้นไหนที่คุณคิดว่าจะไป "ถึงไม่ถึงค่อยว่ากัน"

  วันนี้ดิฉันดูรายการกล่องดำ ซึ่งคุณปัญญาเป็นผู้ดำเนินรายการ รายการนี้เค้าจะให้คู่รักที่แต่งงานกันแล้วมาร่วมเล่นเกมตอบปัญหาภายในกล่อง ตามเงินรางวัลหน้ากล่องที่เลือก ซึ่งวันนี้ดิฉันได้เห็นคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งได้คำถามว่า

สวรรค์ทั้งหมดมีกี่ชั้น

พอได้ยินคำถามนี้ดิฉันก็ตื่นเต้นมาก ดูเหมือนจะเป็นคำถามไม่ยากนักได้เพราะได้ยินคุ้นๆหูอยู่ประจำว่า สวรรค์ชั้น7ดิฉันก็ว่าน่าจะมี 7 ชั้น

แต่สามีภรรยาคู่นี้ ใช้วิจารณญาณในการคิดว่า น่าจะมี 6 ชั้น เพราะสวรรค์ชั้น7 ที่เค้าพูดกันเหมือนเป็นการเปรียบเปรยว่า ความสุขที่เหนือกว่าชั้น6 ที่มีอยู่สูงสุด

เค้าคิดมีเหตุผลนะคะ และเค้าก็ตอบไปว่า 6 ชั้น

ถูกต้องนะคร๊าบๆๆๆ ตามสไตล์คุณปัญญา คำตอบ 6 ชั้น ดิฉันดีใจมากที่เค้าตอบถูก

ดิฉันจึงนำเรื่องนี้มาเขียนลง บล็อก เรื่อง "สวรรค์" ให้ทราบกันว่าที่จริงแล้วสวรรค์มีทั้งหมด6 ชั้น และรายละเอียดแต่ละชั้นมีอะไรบ้าง ทำอย่างไรถึงจะได้ขึ้นสวรรค์ มาอ่านดูกันนะคะ

สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มีจาก หลายสาเหตุ คือ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำบุญไม่ ค่อยเป็นไม่รู้หลักการทำบุญ และไม่ค่อยได้สั่งสม บุญ นานๆ ทำครั้งหนึ่ง เมื่อทำก็ทำน้อย หรือ ทำบุญเอาคุณ บุญที่ได้ก็ไม่บริสุทธิ์ ไม่สมบูรณ์ บาปในตัวก็มีอยู่ แต่ว่าบุญมากกว่า เมื่อละโลกใจนึกถึงบุญก่อนก็ไปสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เชิงเขาสิเนรุ สวรรค์ชั้นนี้จะมีความหลากหลายมากที่สุด เพราะอยู่ใกล้ชิดกับพื้นมนุษย์มากกว่าสวรรค์ชั้นอื่นๆ และมีบางส่วนที่มีที่อยู่ซ้อนกับภูมิมนุษย์ ที่ได้ชื่อสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เพราะมีเทพผู้เป็นใหญ่ครองสวรรค์ชั้นนี้อยู่ 4 ท่าน คือ ท้าวธตรฐ ปกครองเทวดา 3 พวก ได้แก่ คนธรรพ์ วิทยาธร กุมภัณฑ์ ท้าววิรุฬหก ปกครองพวกครุฑ ท้าววิรูปักษ์ ปกครองพวกนาค ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองพวกยักษ์

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ คือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำบุญเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งดีงาม เป็นสิ่งที่ควรทำ กระทำแล้วก็สั่งสมบุญ สั่งสมเทวธรรม มีหิริ โอตตัปปะด้วย เมื่อละโลกก็จะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าตัดของเขาสิเนรุ ที่ชื่อว่า ดาวดึงส์ เพราะเป็นที่อยู่ของเทพผู้ปกครองภพถึง 33 องค์ โดยมีท้าวสักกเทวราช หรือพระอินทร์ เป็นประธาน และที่สำคัญมีพระธาตุจุฬามณี ซึ่งทุกวันพระเทวดาจะมาประชุมกันที่สุธรรมาเทวสภา เพื่อรับฟังโอวาทจากท้าวสักกะ เกิดบนสวรรค์ชั้นยามา คือ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำบุญเพราะอยากจะสืบทอดและรักษาประเพณีแห่งความดีงามนั้นไว้ ทำนองว่าวงศ์ตระกูลสร้างสมความดีมาอย่างไร ก็อยากจะรักษาประเพณีไว้ หรือผู้หลักผู้ใหญ่สอนอย่างไร บรรพบุรุษทำมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ทำกันไปตามธรรมเนียม เช่น เห็น ปู่ย่าสร้างโบสถ์ บำรุงวัด สร้างพระประธาน ก็ทำตามนั้นด้วย หรือพระภิกษุที่รักษาพระ- พุทธศาสนาเอาไว้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ที่พระต้องมีหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนา เมื่อละโลกแล้ว ส่วนใหญ่จะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขึ้นไป

สวรรค์ชั้นยามา คือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำบุญเพราะอยากจะสืบทอดและรักษาประเพณีแห่งความดีงามนั้นไว้ ทำนองว่าวงศ์ตระกูลสร้างสมความดีมาอย่างไรก็อยากจะรักษาประเพณีไว้ หรือผู้หลักผู้ใหญ่สอนอย่างไร บรรพบุรุษทำมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ทำกันไปตามธรรมเนียม เช่น เห็น ปู่ย่าสร้างโบสถ์ บำรุงวัด สร้างพระประธาน ก็ทำตามนั้นด้วย หรือพระภิกษุที่รักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ที่พระต้องมีหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนา เมื่อละโลกแล้ว ส่วนใหญ่จะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขึ้นไป

สวรรค์ชั้นดุสิต   หรือ ดุสิตบุรี คือ เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ ทำบุญเพื่อปรารถนาสงเคราะห์โลก ปรารถนาให้ชาวโลกมีความสุข มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่เพื่อตนเองอย่างเดียว แต่เพื่อสงเคราะห์โลก เพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย เมื่อละโลกแล้วก็จะไปสวรรค์ ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่สูงถัดจากสวรรค์ชั้นยามาขึ้นไป

สวรรค์ชั้นนิมมานรดี   คือ เมื่อ ครั้งเป็นมนุษย์ เห็นผู้อื่นทำบุญแล้วได้รับ การยกย่อง ส่งเสริม จึงอยากจะทำบุญนั้นบ้าง อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้าง เมื่อละโลกแล้ว จะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นดุสิตขึ้นไป

สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี   คือ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำบุญด้วยความเลื่อมใส เคารพในทาน ทำแล้วมีความรู้สึกปลื้มใจ ในบุญที่ทำนั้น เมื่อละโลกแล้วจะบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นนิมมานรดีขึ้นไป

ความเป็นอยู่ของชาวสวรรค์แต่ละชั้น จะมีความประณีตยิ่งๆ ขึ้นไปตามลำดับชั้น ถ้าใครทำบุญมามาก จนครบทุกอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ปรารถนาจะไปอยู่ ณ ที่ใด ก็สามารถจะไปสวรรค์ชั้นที่ต้องการได้ เหตุแห่งการกระทำที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นสาเหตุหลักๆ เป็นภาพรวมของการทำบุญที่ทำให้ไปเกิดในสวรรค์ในแต่ละชั้นแต่อาจ จะมีองค์ประกอบและปัจจัยอย่างอื่นเสริมอีกด้วย  

ข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ: ไตรภูมิพระร่วง และ มก. อุโปสถสูตร เล่ม 34 หน้า 382 หรือ พระไตรปิฎกเล่มที่ 37

จากข้อมูลที่นำเสนอไปดิฉันคงไม่พูดถึงสวรรค์ชั้น7 อีกแล้ว เพราะว่ากว่าจะถึงชั้นที่1 ก็ลำบากเหลือเกิน 555  แต่ที่แน่นอนทุกคนที่ขึ้นสวรรค์ต้องทำดีนะคะ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR.Library

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่า#สาระน่ารู้#อยากเล่า

หมายเลขบันทึก: 45531, เขียน: 21 Aug 2006 @ 00:04 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (11)

rath
IP: xxx.147.86.135
เขียนเมื่อ 
ok ครับผมจะ ทำ ดีๆ :-)
เขียนเมื่อ 

   Poseidon บางท่านว่า

 ชั้นเดียวกันครับ

 สวรรค์อยู่ในอกMedusa นรกอยู่ในใจครับ

ครูกุล
IP: xxx.26.2.31
เขียนเมื่อ 

อยู่ที่ใจคะ ขอให้ทุกท่านได้ทำแต่ความดีไว้ ทำบุญ ทำทานมากๆ

เขียนเมื่อ 

ขอเสริมท่าน JJ ค่ะเพราะคล้ายๆกัน ว่า สร้างสวรรค์ในอก ขจัดนรกในใจ  แค่นี้ชีวิตก็คงพอจะหาความสุขได้บ้างแล้วนะคะ

แวะมาอ่านค่ะ ขอบคุณที่ให้ความรู้

ผม  เดินชมสวรรค์.......... เป็นประจำ.....อิอิ.อิ

Pagetst1

เขียนเมื่อ 

ท่านผอ.ประจักษ์คะ สวรรค์อยู่ที่ใดเจ้าคะ ครูลี่จะไปเดินบ้าง อิอิ อย่าบอกนะคะว่าอยู่ที่ครูลี่เขียนไว้น่าแหละ

นักธรรม
IP: xxx.122.173.30
เขียนเมื่อ 

สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจเสมอ ทุกคนรู้ดีแต่ทำไมยังอยากลงนรกกันนักนะ เฮ้อ

น.ส.นิตยา ดวงตา
IP: xxx.9.178.4
เขียนเมื่อ 

หนูอยากรู้ว่า หนูจะได้ไปนรกไหมคะ

เพราะหนูเคยตีหมาคะ

มิตรคุง
IP: xxx.29.20.81
เขียนเมื่อ 

การทำบุญต้องทำด้วยความเต็มใจ ทำด้วยใจที่ศรัธาจึงจะได้บุญที่แท้จริง

Raiwan Smathi
IP: xxx.172.204.81
เขียนเมื่อ 

สวรรค์ มีกี่ชั้นแน่ดิฉันยังไม่ได้ตรวจสอบดู แต่ไม่น่าจะ 6 ชั้น...

ลูกสาวสุดสวย คนเดียว ของดิฉันเพิ่งจากไป เมื่อ 21 กพ. นี้ ด้วยอุบัติเหตุ ที่ จ.นครปฐม อายุย่าง 21 เป็นนิสิตปี 2 ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ผลการเรียนยอดเยี่ยม ได้รับเข็มเรียนดีของ ม. กำลังจะไปอเมริกา รัฐนิวเจอซี่ 17 มี.ค. นี้ แล้ว ..พ่อของเพื่อนเขาโทร.มาจาก กทม.เมื่อวานว่า เขาไปถวายสังฆทานให้ หลวงปู่บอกว่า ท่านเจอแล้วที่ สวรรค์ชั้น 5 คือ ชั้นดาวดึงส์ และท่านเชิญต่อไปอีก 2 ชั้น คือชั้นนิมานรดี ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้น 7...(ลูกสาวดิฉันเขาเป็นลูกเจ้าแม่กวนอิม หรืออะไรต่อมิอะไร..ที่ดิฉันไม่เคยเชื่อ..เลย..แต่เมื่อมาย้อนลำดับเหตุการณ์ที่ผ่านมา ..จริงทุกเรื่อง... ..แม่ขอโทษที่ไม่เคยเชื่อ และมองผู้หวังดีว่าเขาเป็นคนเพี้ยน ตอนนี้แม่ขอใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อบำเพ็ญเพียร และยอมอยู่อย่างคนเพี้ยน..ในสายตาของคนปกติ เพื่อจะได้ตามไปอยู่ใกล้ลูก..ลูกเหมือนนางฟ้าที่มาโปรดแม่ ลูกทำภารกิจทุกอย่างเรียบร้อย ฝากแต่ความภาคภูมิใจและความทรงจำดีๆ ไว้ในหัวใจแม่..

ด.ญ.มะลิวัลย์ ฉางข้าวพรม
IP: xxx.53.127.156
เขียนเมื่อ 

จะหม้นทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ เพื่อความสงบสุขของตนเอง สัตว์โลก และทุกๆคน ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ