ครูภูมิปัญญาไทย <๕> : การสัมมนายกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๕

beeman 吴联乐
ในวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๔๙ ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

     ในตอนที่ ๔  (เขียนเมื่อตอนดึกของวันที่ 16 สิงหาคม 2549) ผมเขียนทิ้งไว้ตอนหนึ่งว่า

ผมไม่แน่ใจว่า "ครูภูมิปัญญาไทย" นี่พอได้รับเกียรติอันนี้ มีใบประกาศที่เก็บไว้ดูคนเดียว (แบบถ่ายเอกสาร) แค่นี้หรือครับ...ในระดับชาติ...ซึ่งคงต้องรอลุ้นกันต่อไป...

    ต่อมาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ผมได้รับหนังสือ ด่วนที่สุด (ความจริงหนังสือคงมาก่อนหน้านี้ แต่ทางเจ้าหน้าที่เก็บดองไว้ก่อน เนื่องจากมีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗) ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๙  จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) หนังสือนั้นมีใจความสำคัญดังนี้

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๕ และท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ นั้น บัดนี้สำนักงานฯ ได้กำหนดให้จัดประชุมสัมมนายกย่องเชิดชูเกียรติ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๕ โดยมีกิจกรรรมดังนี้

  1. พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร
  2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงร่างเอกสารการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยแต่ละด้าน
  3. กิจกรรมอื่นๆ ตามรายละเอียดของกำหนดการที่ส่งมาด้วย

    ซึ่งผมต้องดำเนินการดังนี้

  1. ตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนาภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ น.ส.วัลภา เล็กวัฒนานนท์ (02-668-7123 ต่อ 2519, 09-450-3613) หรือ น.ส.ปิยะมาศ เมิดไธสง (02-668-7123 ต่อ 2515, 01-808-7574) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรสารหมายเลข 02-243-1129, 02-668-7329
  2. เข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๔๙ ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ  โดยสามารถพา "ผู้ช่วย" สำหรับช่วยเขียนโครงร่างเอกสารการถ่ายทอดความรู้ (ทางภูมิปัญญา) ไปได้อีก 1 ท่าน และเข้าที่พักได้ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙ ตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป

   งานนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประมาณ 130-150 ท่าน ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beeman

คำสำคัญ (Tags)#beeman#ครูภูมิปัญญาไทย#สกศ.#รุ่นที่๕

หมายเลขบันทึก: 45362, เขียน: 19 Aug 2006 @ 20:34 (), แก้ไข: 25 Jul 2013 @ 08:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาดูข้อมูล
  • เพิ่งทราบว่าเป็นคุณวัลภา
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณ คุณขจิตที่เข้ามาเก็บข้อมูลไปเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาไปเป็น "ผู้ช่วย" ครับ