การประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทย์ มอ. ปีนี้ ( 16-18 ส.ค.) เป็นการประชุมวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  โดยมีหัวข้อการประชุมครั้งนี้คือ การแพทย์พอเพียง    

ในตอนแรก ที่ได้ยินว่า คณะฯ จะจัดในหัวข้อ การแพทย์พอเพียง ด้วยความด้อยปัญญา ก็ยังนึกไม่ออกว่า การแพทย์จะ พอเพียงได้อย่างไร  เพราะนับวันเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ยิ่งก้าวหน้า ซึ่งก็ต้องใช้เงินทั้งนั้น

แต่เมื่อได้ฟังการบรรยายของวิทยากรเกียรติยศหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น ฯพณฯ นายเกษม  วัฒนชัย องคมนตรี  ศ.นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา เลขาธิการแพทยสภา  ศ.นพ. ภิรมย์  กมลรัตนกุล คณบดีคณะแพทย์จุฬา ทำให้เห็นด้วยกับที่อาจารย์ภิรมย์ สรุปว่า  การแพทย์พอเพียงนั้น จะเป็นตัวกำหนดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ในอนาคต และจะเป็นทางรอดของประเทศไทย  

ประทับใจกับงานครั้งนี้มากที่สุด และสุขใจจนบอกไม่ถูก คือการได้รับรู้เรื่องราว ชีวิตพอเพียง ของอาจารย์แพทย์ 3 ท่าน คือ ศ.เกียรติคุณ นพ. สมพร บุษราทิจ   ศ.นพ. ธีระ ทองสงค์ และ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช   ซึ่งเรื่องราว ชีวิตพอเพียงของอาจารย์วิจารณ์ ทางคณะผู้จัด ได้ขออนุญาตนำบันทึกใน blog มาลงในหนังสือประกอบการประชุม

แล้วจะเก็บความประทับใจมาเล่าเพิ่มเติม ในบันทึกต่อๆ ไป