บันทึกนี้ขออนุญาตอันเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นเครื่องเตือนใจให้กับผู้ที่มีอำนาจรัฐอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของ "สนามบินสุวรรณภูมิ" ครับ 

"เราควรถอยหลังเข้าคลอง เพราะในคลองคลื่นลมสงบ มีความปลอดภัย ถ้าออกไปในทะเลคลื่นลมแรงเรืออาจล่ม"

ที่จริงคำว่า “ถอยหลังเข้าคลอง” ใช้ในความมายไม่ดี หมายถึงถอยกลับไปสู่ความล้าหลัง แต่ก็ทรงใช้คำนี้อย่างเป็นการท้าทาย แต่สังคมไทยก็ยังไม่เข้าใจ ยังทะยานออกสู่ทะเลลึกที่คลื่นลมแรง

ควรจำว่าในปี พ.ศ.2540 ในเดือนเดียว เงินไหลออกเกือบหมดประเทศ เพราะการออกไปโต้คลื่นลมแรงจนเรือล่ม ใช่หรือไม่