เมื่อวันที่ 17 ส.ค.นี้ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร ได้มีโอกาสต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากสภาเทคนิคการแพทย์ 2 ท่านคือ อาจารย์วรรณิกา มโนรมณ์และ อาจารย์นัยนา วัฒนศรี ซึ่งท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่สอดคล้องตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2547 ในแบบประเมินตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเข้ารับการอบรม 100% ได้รับความรู้กันถ้วนหน้า และวันที่ 18 ส.ค. ภาคเช้าได้มีการเยี่ยมสำรวจ โดยอาจารย์วรรณิกา เยี่ยม ตึก 8 ชั้น1 และ 2 ได้แก่ หน่วยเจาะเลือด งานโลหิตวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์ ห้องรับ-ส่งตัวอย่าง งานเคมีคลินิก อาจารย์นัยนา เยี่ยม ชั้น 2, 5 และ 6 ได้แก่ งานคลังเลือด งานภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา งานจุลชีววิทยา ซึ่งในตอนบ่ายมีการบรรยายสรุปจากผู้เยี่ยมสำรวจ และท่านผู้อำนวยการได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนใหญ่จะได้รับคำชม แต่โอกาสพัฒนานั้น พวกเราในกลุ่มงาน ยินดีน้อมรับทุกประการ เพราะเรารู้ดีว่าใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการไม่มีขาย พวกเราต้องปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเละขอการรับรองจึงจะได้มาชื่นชม