หนทางข้างหน้าอีกยาวไกล
               อุปสรรคมากมายต้องฟันฝ่า
                 อาจหนักบ้างเบาบ้างที่เจอมา
                 แต่ก็สอนให้รู้ว่าคือชีวิต
                   ขอเพียงเริ่มต้นที่ดี
                       ทำวันนี้ให้ดีอย่างที่คิด
                  อาจเสียใจบ้างที่พลั้งเผลอ
                                             แต่นั่นคือ...ชีวิต..ของเธอ
              จงมั่นใจ
                   ทำอะไรให้มั่นใจเสมอ
                ทุกสิ่งที่พานพบเจอะเจอ
                  จะสอนให้รู้ว่า  คุณค่าของเธอ
                           คืออะไร ?.........