เมื่อวานนี้ไปสอบภาษาอังกฤษที่สถาบันต่างประเทศ กรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ ทำไมต้องไปสอบทีนี้ ก็เพราะว่าใครก็ตามที่ต้องขอทุนไปศึกษาต่อ/อบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ ครั้งนี้ขอทุนรัฐบาลไทยไปอบรมหลักสูตร"Prevention,Resuscitation and Rehabilitation in Traumatic Injury : A Nursing Perspective" ซึ่งเป็นการอบรมในประเทศไทยโดยผู้เข้ารับการอบรมก็จะมีหลายเชื้อชาติในแถบเอเซียและโครงการนี้จะคัดเลือกคนไทย 2 คนเข้าอบรม มาพูดถึงการสอบนะจะแบ่ง 2 ส่วนคือการอ่านและการฟัง โดยการอ่านแบ่งเป็น 7 ส่วน 80 ข้อใช้เวลา 2 ชั่วโมง และการฟังแบ่งเป็น 4 ส่วน 40 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที  ในเรื่องการอ่านแต่ละคนก็จะสามารถทำได้เพราะคนไทยมักจะอ่านเก่ง แต่พอต้องสอบฟังนะสิแย่เลยมีบางคนพูดก่อนเข้าห้องสอบว่าListening สงสัยจะข้าไปนั่ง "นิ่ง" ซึ่งดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะเคยมาสอบครั้งแรกก็นิ่งไปเหมือนกันเพราะพูดเร็วมากลำโพงไม่ชัด(ประเภทรำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง)และมัวแต่พะวงกับการหาคำตอบตามคำถามที่ให้มา มาคราวนี้ก็พยายามจับใจความ ข้อแรกๆก็ฟังทันแต่พอหลังๆเริ่มงุนงง ก็ไม่รู้ผลจะเป็นยังก็ต้องรออีกประมาณ 1 อาทิตย์