บันทึกนี้ขออนุญาตนำนิทานของท่านพุทธทาสภิกขุ มาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะนักศึกษา (ในระดับสูง ๆ) เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ครับ


อาจารย์แห่งนิกายเซ็น ชื่อ น่ำอิน เป็นผู้มีชื่อเสียงทั่วประเทศ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อมีโปรเฟสเซอร์คนหนึ่ง  เป็นโปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ ไปหาอาจารย์น่ำอิน เพื่อขอศึกษาพระพุทธศาสนา อย่างเซ็น

ในการต้อนรับ ท่านอาจารย์ น่ำอิน ได้รินน้ำชา ลงในถ้วย รินจนล้นแล้วล้นอีก โปรเฟสเซอร์ มองดูด้วยความฉงน ทนดูไม่ได้ ก็พูดโพล่งออกไปว่า

 

 "ท่านจะใส่มัน ลงไปได้อย่างไร" (ประโยคนี้ มันก็แสดงว่า โมโห)

 

ท่านอาจารย์ น่ำอิน จึงตอบว่า

"ถึงท่านก็เหมือนกัน อาตมาจะใส่อะไร ลงไปได้อย่างไร เพราะท่านเต็มอยู่ด้วย opinions และ speculations ของท่านเอง"

คือว่า เต็มไปด้วยความคิด ความเห็น ตามความ ยึดมั่นถือมั่น ของท่านเอง และมีวิธีคิดนึก คำนวณตามแบบของท่านเอง สองอย่างนี้แหละ มันทำให้เข้าใจพุทธศาสนาอย่างเซ็นไม่ได้ เรียกว่า      

"ถ้วยชามันล้น"

 


นิทานเซ็น มหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม เล่าโดย.. ท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม ณ หอประชุมคุรุสภา พุทธศักราช ๒๕๐๕ พิมพ์โดย ธรรมสภา