2 0 ปี มจร. วิทยาเขตพะเยา : ก้าวหน้าหรือถอยหลัง


มจร. วิทยาเขตพะเยา ที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการบริหารงานที่ทันสมัยทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เข้ามาสู่องค์กรแต่ละองค์กรเพื่อกระตุ้นให้องค์กรนั้น ๆ ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้น ระบบการบริหารจัดการของ มจร. วิทยาเขตพะเยา จะต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อความอยู่รอด และดำรงอยู่ขององค์กรในอนาคต สิ่งสำคัญผู้บริหารไม่ควรยึดหลักทฤษฎีระบบการบริหารงานแบบสมัยเก่า

2 0  ปี มจร. วิทยาเขตพะเยา : ก้าวหน้าหรือถอยหลัง

 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม  2554  มจร. วิทยาเขตพะเยา จะครบรอบ 20 ปี ในการก่อตั้งทาง มจร. วิทยาเขตพะเยา ก็จะมีการจัดงานครบรอบ 20 ปีขึ้น ณ ห้องพุดตาล โรงแรมเกทเวย์ ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554  เริ่มเวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ในงานก็จะมีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ชมวีดิทัศน์ “สองทศวรรษ พัฒนาการวิทยาเขตพะเยา” นอกจากนั้นจะมีการบรรยายพิเศษโดยพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี เรื่อง “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ถ้าจะเปรียบเทียบวิทยาเขตพะเยากับคนที่มีอายุครบ 20 ปี  ก็ถือว่าเป็นวัยหนุ่มสาวเต็มตัวหรือเป็นวัยกำลังศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย  และเป็นวัยที่จะเริ่มทำงานหาเงินหาทองเพื่อนำมาสร้างฐานะและจุนเจือครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวเกิดความเข้มแข็งและดำรงอยู่ได้ในสังคม เช่นเดียวกันกับ มจร. วิทยาเขตพะเยา ที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการบริหารงานที่ทันสมัยทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เข้ามาสู่องค์กรแต่ละองค์กรเพื่อกระตุ้นให้องค์กรนั้น ๆ  ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้น ระบบการบริหารจัดการของ มจร. วิทยาเขตพะเยา จะต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อความอยู่รอด และดำรงอยู่ขององค์กรในอนาคต สิ่งสำคัญผู้บริหารไม่ควรยึดหลักทฤษฎีระบบการบริหารงานแบบสมัยเก่า  ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสมัยเก่าจะต้องมีลักษณะดังนี้    

1. ต้องมีอำนาจ

          2. ต้องมีบารมี

          3. ต้องมีพระเดช

          4. ต้องมีพระคุณ

ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสมัยใหม่จะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้

          1.ต้องมีความรู้   (Knowledge)

          2.ต้องมีคุณธรรม  (Moral)

          3.ต้องมีความเป็นผู้นำ (Leadership)

          4.ต้องมีวิสัยทัศน์    (Vision)

      นอกเหนือจากนั้นผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสมัยใหม่ที่จะต้องมีคุณลักษณะดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ จะต้องเพิ่มบทบาทและหน้าที่สำคัญ คือ จะต้องมีบทบาทของนักบริหารยุคใหม่ คือจะต้อง

          1.เป็นครู

          2.เป็นเพื่อน

          3.เป็นพี่เลี้ยง

          4.เป็นแบบอย่างที่ดี

         กล่าวโดยสรุป ตำแหน่งของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสมัยใหม่ เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายหรือองค์กรอื่นๆ ที่จะต้องประสานสัมพันธ์  ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชานอกจากจะรับภาระงานประจำตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแล้ว   จะต้องเป็นคนที่เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ยอมรับ และรู้จักการประสานสัมพันธ์ที่ดี  เช่น

1. จิตใจ และอัธยาศัยดี

2. บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี

3. รู้จักนิสัยใจคอผู้ร่วมงาน

4. นับถือ จริงใจ ให้เกียรติกัน

5. พร้อมจะร่วมมือช่วยเหลือ

6. รู้จักให้ มากกว่า รับ

 

 

หมายเลขบันทึก: 452227เขียนเมื่อ 3 สิงหาคม 2011 15:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 พฤษภาคม 2012 18:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

เจริญพร ผศ.คนอง อ่านแล้วได้ข้อคิดจากผู้บริหายยุคเก่าและยุคใหม่ดีจริง ๆ

แต่หากวิเคราะห์ผู้บริหารยุคปัจจุบันดูบ้างคงน่าสนใจมิใช่น้อย? นะท่านอาจารย์ หรือว่ายุคปัจจุบัน ก็คือยุคเก่า?

ข้อคิดสร้างปัญญา ข้อคิดให้องค์ความรู้จากอดีตสู่ปัจจุบันมุ่งอนาคต 


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี