วันนี้ได้เรียนรู้การทำงานจากการปฏิบัติ  โดยมีหัวหน้า และพี่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนช่วยกันสอนทำให้เราได้รู้จักสิ่งที่ควรจะรู้ในการทำงานของเราเพิ่มขึ้น ข้อควรระวัง จุดสังเกต  ต่างๆก็จะได้มาจากท่านผู้มีประสบการณ์ทั้งหลาย.....

การทำงานของเราในวันนี้เริ่มต้นจากศูนย์เลยเนื่องจากเรานั้นไม่เคยมีความรู้ทางด้านกระจกกันไฟ  แต่การเรียนรู้ของเราก็พัฒนาขึ้นมาเป็นหนึ่งเนื่องจากเราได้หาข้อมูลสอบถามจากผู้มีประสบการณ์ และได้รับการสอนจากหัวหน้า   พร้อมทั้งให้ข้อคำถาม แสง UV มีประโยชน์หรือไม่    ให้เราไปศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะพัฒนาการทำงานขึ้นไปเป็น สอง....สาม.....สี่.......

แต่เราคิดว่าในการทำงานนั้นหากให้เราตั้งมาเริ่มศึกษาค้นคว้าเองทั้งหมดการพัฒนาของเราอาจจะก้าวเดินถึงสิบไปได้แต่คงช้าเพราะการเรียนรู้และการใฝ่หาความรู้ของคนเรานั้นไม่เท่ากัน

ดังนั้นในองค์กรของเราเองเรามีการจัดการที่จะดึงเอาความรู้ต่างๆที่ท่านผู้มีประสบการณ์สะสมอยู่ออกมาถ่ายทอดได้คงมีประโยชน์ต่อองค์กรได้มากเลยทีเดียว

การเรียนรู้ไม่มีคำว่าสิ้นสุด........