สุนทรียสนทนา สู่การพัฒนาคุณภาพงานประจำ

 ทีมงานท่านผู้อำนวยการ คุณหมอพิเชฐ และ ทีมงาน หลังจากที่ท่านได้ "จัดการความรัก ในหมู่ผู้เข้าร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้" ท่านได้แบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ ชุด และ

 

เริ่ม "สุนทรียสนทนา หรือ Dialogue" กันแบบตัวเป็นๆ โดยทีมงานของท่านจะกระจายเข้าไปร่วมเป็น คุณอำนวยในแต่ละกลุ่ม คุยกันไปเรื่อย โดย "ใช้งานประจำมา แลก เปลี่ยน เรียน รู้ และ คุณอำนวยจากโรงพยาบาลบ้านตาก จะเสริม เติม เพิ่ม ให้แนวคิด เล่าประสบการณ์จริงที่ได้ดำเนินการมา ไม่มีผิดไม่มีถูก ช่วยกัน Share and Learn"

 เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์หมอพิเชฐ HA_KM (คลิก)

JJ