วันนี้ ได้สอนงานลุกทีมคนหนึ่ง สอนให้เขาได้รู้จักกับงานที่เค้ายังไม่เคยทำ   สอนให้รู้จักทำ blog  ซึ่ง จะเอาตัวเค้าเป้นคนที่เริ่มเข้าการเรียนรู้ แล้วจะดูว่าเค้าคิดอย่างไร   แต่ก็ไม่รู้ว่าว่าจะทำอย่างไร ให้ลูกทีมเข้าใจในประโยชนืการเขียน blog   แต่ ก็เป้นจุดเริ่มต้น น้า  .. ต้องสู้