งมอยู่นานกว่าจะหาเจอ เพิ่งมีกะจิตกะใจจะมาจับด้าน Programming หลังจากห่างหายไปนาน (มัวแต่ไปสนใจอย่างอื่นอยู่ ^^") ยังไงก็ต้องขอขอบคุณ Javaranch.com สำหรับความรู้ที่อยากรู้มานานแต่ไม่ได้หามานาน มีทั้งแบบ j2se 1.4 และ 1.5 ด้วยนะครับ น่าสนใจโดยเฉพาะตัว Generic ใน 1.5 ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นแบบ ๒ มิตินะครับ ถ้าอยากได้มากกว่าก็ลองประยุกต์ดูนะครับ import java.util.*; public class Test { //Java static void f(int XMAX, int YMAX) { //creation List matrix = new ArrayList(); for(int i=0; i> matrix = new ArrayList>(); for(int i=0; i col = new ArrayList(); for (int j=0; j