บ่อเกิดแห่งปัญญา

  ติดต่อ

มนุษย์สามารถสร้างความจริงขึ้นมาใหม่จากความรู้สึกนึกคิดของตนเองที่มิได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของสรรพสิ่งได้ จนกลายเป็นการปิดกั้นความคิดและความรู้สึกที่สอดคล้องและถูกต้องตามความเป็นจริงตามธรรมชาติ


ปัญญาจึงมีลักษณะเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นมาเองโดยปราศจากความคิด อันเป็นผลจากจิตที่เป็นสมาธิและมีความเป็นกลางหรืออุเบกขาซึ่งเกิดจากการฝึกปฏิบัติและผ่านการขัดเกลาความประพฤติ ด้วยการคิดแต่ในสิ่งที่ดีอันเป็นผลให้มีแต่การกระทำที่ดีและละเว้นความประพฤติที่ไม่ดีทุกชนิดหรือประพฤติชั่ว

ความประพฤติเช่นนี้คือการรักษาศีลและปฏิบัติธรรมนั้นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้คือพลัง

หมายเลขบันทึก: 45098, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-28 21:42:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ปริญญาโท#ปัญญา#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)