28 มิ.ย 2554 สมการเคมี

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อธิบายสมการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช นักเรียนให้ความสนใจดี พยายามตอบคำถามของครู

วันนี้ช่วงเช้าคาบ 1-2 สอนชั้น ม.1/2  ห้องนี้ก็ทำการสรุปอภิปรายผลการทดลอง  เรื่อง  คลอโรฟิลล์กับการสังเคราะห์ด้วยของพืช  นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมการทดลอง  ทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ  และเฉลยคำตอบ  และในตอนท้ายคาบก็ให้ใบงานนักเรียนไปทำ  เรื่อง  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  ก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่ในคาบต่อไป

คาบที่ 4 สอนชั้น ม.1/4 วันนี้ห้องนี้ทบทวนเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  และอธิบายสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มเติม  นักเรียนหลายคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับสมการเคมีในกระบวนการสังเคาระห์ด้วยแสงของพืช  ต้องสอนตั้งแต่ C คือ คาร์บอน O คือ ออกซิเจน  CO คือ คาร์บอนไดออกไซด์  สมการที่ดุลแล้วหมายความว่าอย่างไร

คาบบ่ายคาบที่ 6 สอนชั้น ม.1/3  ห้องนี้ก็เช่นกัน  อธิบายสมการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  นักเรียนให้ความสนใจดี  พยายามตอบคำถามของครู...ถึงแม้บางครั้งจะตอบถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็ให้ความสนใจดี  และมีความพยายามในการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ Nittayaความเห็น (0)