23 มิ.ย 2554 ฝึกทักษะการใช้สมองซีกขวาอีกแล้ว....

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ช่วงบ่ายไม่มีสอน...แต่เตรียมอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดห้องวิทย์ เป็นการฝึกทักษะการใช้สมองซีกขวา

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอน  (อีกแล้ว  ผ่านไปเร็วมาก)

วันนี้ในช่วงเช้า  คาบที่ 3-4 สอนชั้น ม.1/4  อภิปรายและสรุปผลการทดลองที่ทำเมื่อคาบที่แล้ว  และสรุปกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  สรุปสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  ปัจจัย  วัตถุดิบ และผลผลิตในกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

วันนี้ช่วงบ่ายไม่มีสอน...แต่เตรียมอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดห้องวิทย์  เป็นการฝึกทักษะการใช้สมองซีกขวาอีกแล้ว....ดังนั้นวันนี้ในช่วงบ่ายก็เลยต้องหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำพื้นหลังของบอร์ด  พื้นที่ทำเป็นพื้นสีดำ...(แปลกมาก  งบมีน้อย  ช่วยโรงเรียนประหยัดใช้เท่าที่มี) 

วันนี้ไม่มีอะไรมากมาย  สอนแค่ 2 คาบ ในช่วงเช้า  บ่ายก็จัดบอร์ด  ช่วยงานในสาระวิทย์  เป็นการพักผ่อนไปในตัว...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ Nittaya Pantamas (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (0)