22 มิ.ย 2554 ยังเป็นเรื่องของการทดลองอยู่

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเรียนการสอนก็ยังเป็นเรื่องของการทดลองอยู่...ยังไม่ไปไหน...แต่ในวันต่อไปก็จะเริ่มขึ้นเรื่องใหม่แล้ว

วันนี้มีสอนคาบ  1  คาบเดียว  สอนชั้น ม. 1/2  ก็ไม่มีอะไรมากมาย  วันนี้เป็นการอภิปรายผลการทดลองในตอนที่ 1  และสรุปผลการทดลอง  นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมการทดลอง  และเฉลยคำตอบ

(วันนี้ฝนตก  แดดไม่ออก)  ทำการทดลองตอนที่ 2 ไม่ได้  แต่เมื่อถามนักเรียนถึงความน่าจะเป็น...หรือสมมติฐานการทดลอง  นักเรียนก็ตอบได้...แต่สมมติฐานจะถูกหรือเปล่าน๊า...

ช่วงบ่าย  คาบที่ 5  สอนชั้น ม.1/1 ห้องนี้ทำการทดลองเรื่องคลอโรฟิลล์ละแสงกับการสร้างอาหารของพืช  เป็นห้องสุดท้าย  ใบชบาด่างเริ่มร่อยหรอ  สารเคมีเริ่มหมด...แต่การทดลองในห้องนี้ก็เป็นไปด้วยดีและทำได้เฉพาะตอนที่ 1 เช่นกัน

วันนี้การเรียนการสอนก็ยังเป็นเรื่องของการทดลองอยู่...ยังไม่ไปไหน...แต่ในวันต่อไปก็จะเริ่มขึ้นเรื่องใหม่แล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ Nittaya Pantamas (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (0)