21 มิ.ย 2554 ทำการทดลอง

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บรรยาการศการทำการทดลองก็สนุกสนานตามประสาเด็ก ๆ ...ในช่วงแรกจะวุ่นวายบ้าง

วันนี้เป็นวันอังคาร  ไม่ต้องตื่นแต่เช้า  ตื่นเวลาปกติ  06.00 น.  และออกจากหอพัก  07.00 น. แวะทานข้าวเช้า  มาถึงโรงเรียนเวลาประมาณ  07.30 น.

วันนี้มีสอนตั้งแต่เช้าคาบ 1-2  สอนชั้น ม.1/2  ในตอนต้นของคาบก็ทำการทบทวนเรื่องที่เรียนผ่านมา (เรื่องเมล็ดและการงอก) และขึ้นหัวข้อใหม่  เรื่อง  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  ห้องนี้สามารถตอบคำถามของครูได้  และวันนี้ห้องนี้ก็ทำการทดลองเรื่อง  คลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพืช  โดยให้นักเรียนเตรียมใบชบาด่างมากลุ่มละ 3- 4 ใบ  แล้วเลือกใบที่มีสีขาวและสีเขียวที่มีสีชัดในใบเดียวกัน 

ห้องนี้เป็นห้องแรกที่ทำการทดลองเรื่องนี้  นักเรียนตื่นเต้นกันทั้งห้อง...(รวมทั้งครูผู้สอนด้วย)  วันนี้ทุกคนสนุกกับการทดลองกันมาก  แต่การทดลองวันนี้ก็ยังไม่เสร็จ...การทดลองจะแบ่งเป็น 2 ตอน  ทำเสร็จเฉพาะตอนที่ 1 ตอนที่ 2  ยังไม่ทำ  (เป็นการศึกษาแสงกับการสร้างอาหารของพืช)  ซึ่งจะต้องใช้ผักบุ้งในการทดลอง
ต้องยกไปทำในคาบต่อไป

คาบที่ 4  สอนชั้น ม.1/4 ห้องนี้ก็ทำการทดลองเรื่อง คลอโรฟิลล์และแสงกับการสร้างอาหารของพืชเช่นกัน  ห้องนี้ก็เช่นกันทำได้เฉพาะตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ก็ยกยอดไปทำการทดลองในคาบต่อไป

มีสอนอีกทีคาบที่ 6  สอนชั้น ม.1/3  ห้องนี้ทำการทดลองเรื่องคลอโรฟิลล์และแสงกับการสร้างอาหารของพืช...บรรยาการศการทำการทดลองก็สนุกสนานตามประสาเด็ก ๆ ...ในช่วงแรกจะวุ่นวายบ้าง...เพราะในแต่ละกลุ่มจะมารุมโต๊ะที่วางอุปกรณ์  และมาเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลง...มาทำการทดลองการสกัดคลอโรฟิลล์ออกจากใบชบาด่าง การทดลองห้องนี้ก็เหมือนห้องอื่น ๆ คือทำได้เฉพาะตอนที่ 1...

วันนี้ทำการทดลองทั้งวัน...และส่วนมากจะยืนทุกคาบที่สอน  ก็เลยปวดเมื่อยที่ขามาก...แต่การทำการทดลองในครั้งนี้ก็ทำให้รู้ว่า  นักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์  นักเรียนให้ความร่วมมือดี  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ครูบอกให้นักเรียนเตรียมมา  คือ  ใบชบาด่าง  ผักบุ้งที่ให้ปลูกในแก้วพลาสติกมา  ซึ่งใน แต่ละกลุ่มก็เตรียมมา  ถึงแม้บางครั้งจะมาเพียงต้นผักบุ้งกับรากเฉย ๆ  ก็ตาม  (ก็ยังพยายามหามา)  ก็มีอะไรหลายอย่างที่ได้เรียนรู้จากเด็กนักเรียน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ Nittaya Pantamas (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (0)