20 มิ.ย 2554 ฝึกทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์

Nittaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์หลายคนอาจจะบอกว่าน่าเบื่อ เนื้อหา หลักการเยอะ

วันนี้มาโรงเรียนแต่เช้า  วันนี้เป็นเวรประจำวันจันทร์  เลยมาแต่เช้าเพื่อทำหน้าที่เดิมเช่นทุกครั้ง

วันนี้คาบ 1-2 สอนชั้นม. 1/3 สอนเรื่องส่วนประกอบของพืชต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว  (ที่เรียนได้นิดเดียว)  การเรียนการสอนในวันนี้เป็นไปด้วยดี  นักเรียนห้องนี้มีความสนใจเรียนตอบคำถามที่ครูถามได้  โดยในห้องนี้นักเรียนส่วนใหญ่จะตั้งใจเรียนกว่าห้องอื่น  (มีทั้งหมด 4 ห้อง)  ห้อง 1/3  จะตั้งใจเรียนมากกว่าห้องอื่น  และผลการเรียนและผลการสอบย่อยก็ใช้ได้

ในตอนท้ายคาบก็มีใบงานให้นักเรียนทำ (ในแต่ละหน่วย ในแต่ละเรื่องจะมีใบงานให้ทำ)  วันนี้ก็เช่นกัน  ห้องนี้ทำใบงานที่ 1 ของหน่วยที่ 3 เรื่อง  โครงสร้างของใบ  ซึ่งจากใบงานที่มอบหมายให้ทำทำให้สังเกตเห็นได้ว่า  ในแต่ละห้อง  และนักเรียนแต่ละคนเขาทำงานกันอย่างไร  มีความรับผิดชอบกันมากแค่ไหน ใบงานส่วนใหญ่ที่ให้ทำส่วนมากจะให้เขียนอธิบาย  วาดรูปภาพประกอบ  ก็จะเห็นการคิด  การลงมือทำงานของนักเรียน  บางคนก็มีความคิดที่สร้างสรรค์  ซึ่งปกติการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์หลายคนอาจจะบอกว่าน่าเบื่อ  เนื้อหา หลักการเยอะ  แต่ในการเรียนการสอนที่สอนจะให้นักเรียนได้ลงมือเขียน  วาดภาพระบายสี  ตกแต่งออกแบบให้สวยงาม  ซึ่งเป็นการฝึกทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์  เป็นการรื้อฟื้นสมองซีกขวา  ทำให้การเรียนการสอนไม่เครียด....นักเรียนก็จะแสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่  บางคนก็ทำออกมาอย่างสวยงาม
มาก  ครูผู้สอนเองยังอึ้งเลย...

คาบที่ 5-6 สอนชั้น ม.1/1  ห้องนี้มาต่อเรื่องส่วนประกอบของพืชต่อ (คาบที่แล้วเรียนได้ 2 หัวข้อ  เรื่อง ราก ลำต้น)  มาต่อส่วนประกอบของใบ  และทำใบงานที่ 1 เรื่องโครงสร้างของใบเช่นกัน  และทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจท้ายเรื่องที่เรียน....และให้ใบกิจกรรมนักเรียนเขียนวิธีการกำกิจกรรมการทดลองศึกษาเมล็ดและการงอก...สำหรับทำการทดลองในคาบต่อไป

วันนี้ไม่มีอะไรมากมาย  การเรียนการสอนเป็นไปได้ด้วยดี  และมีความสุขกับการเรียนการสอน  มีความสุขทุกครั้งที่ตรวจใบงานของนักเรียน  ตรวจไปก็อมยิ้มไป  เป็นการผ่อนคลายสมองของครูไปด้วย....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ Nittaya Pantamas (ภาคเรียนที่ 1/2554)ความเห็น (0)